Mascarello Giuseppe, Monchiero

Vintage set Barolo Monprivato

Vintage-Set Barolo Monprivato

225 cl

CHF 583.00 instead of CHF 603.00

Produkt im Warenkorb

Angelo Gaja - Angelo Gaja

450 cl

CHF 574.00

Produkt im Warenkorb

Gaja, Barbaresco

The prestigious

The prestigious - Tasting Box

225 cl

CHF 450.00

Produkt im Warenkorb

Pieve S. Restituta di Gaja, Montalcino

The characterful

Brunello Jahrgangsvertikale - Tasting Box

375 cl

CHF 361.00

Produkt im Warenkorb

Tuscan wine icons - Tasting Box

450 cl

CHF 331.00

Produkt im Warenkorb

The

450 cl

CHF 275.00 instead of CHF 311.00

Produkt im Warenkorb

Trip to the hills of Chianti - Tasting Box

450 cl

CHF 275.00

Produkt im Warenkorb

The soft / full - Tasting Box

900 cl

CHF 270.00

Produkt im Warenkorb

Ca'Marcanda di Gaja - Tasting Box

300 cl

CHF 269.00

Produkt im Warenkorb

   Further    1 2 3